DNL-contact GmbH & Co KG

rechtbank te Steinfurt: A 4957

Persoonlijk aansprakelijk partner van de commanditaire vennootschap: DNL-contact Geschäftsführungsgesellschaft mbH, rechtbank te Steinfurt: HRB 6130 Partners: Dr. Johannes Reef, ing. Frederik Wanink

Volksbank Münster, BLZ 401 600 50, rekeningnr.: 100 700 100 ABN-Amro Hardenberg, Rek.nr.: 58 50 64 849 BTW-nummer: DE812900482

Inhoudelijk verantwoordelijk volgens artikel 10 lid 3 staatsverdrag inzake mediadiensten:

Dr. Johannes Reef, DNL-contact, Bahnhofstrasse 35, 48565 Steinfurt.

Privacybeleid

De bescherming van persoonsgegevens tijdens het verzamelen, verwerken en gebruiken van ons online aanbod in het kader van de wettelijke voorschriften is voor DNL-contact vanzelfsprekend. De volgende informatie is hier van toepassing.

  1. Omvang van de opgeslagen gegevens Elk bezoek aan onze website en elke opvraging van een bestand dat op de website is opgeslagen, wordt bijgehouden. Dit gebeurt voor intern systeem gerelateerde en statistische doeleinden. Daarvoor worden de volgende gegevens vastgelegd: naam van het opgevraagde bestand, de datum en het tijdstip van de opvraging, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de melding over een geslaagde opvraging. Verdere persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als de gebruiker deze informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag, een registratie of een bestelling.

  2. Omgang met de gegevens Voor zover u ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, worden deze alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen, het afhandelen van aangegane contracten en voor de technische administratie. De persoonsgegevens worden alleen doorgegeven of op andere wijze overgedragen aan derden als dit noodzakelijk is voor de afhandeling van het contract - met name de overdracht van bestelgegevens aan leveranciers. Bovendien worden gegevens alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de facturering of als u vooraf toestemming heeft gegeven.

  3. Herroepingsrecht U heeft het recht om in de toekomst uw toestemming te allen tijde in te trekken. De verwijdering van de opgeslagen persoonsgegevens vindt plaats bij intrekking van de toestemming of wanneer de informatie ervan niet meer nodig is voor de uitvoering van het beoogde doel.

  4. Het recht op informatie Op schriftelijk verzoek zullen wij u te allen tijde informeren welke gegevens over u door ons zijn opgeslagen. Uw persoonlijke gegevens worden in het kader van de technische en organisatorische mogelijkheden zodanig opgeslagen dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij communicatie per e-mail kan volledige beveiliging van de gegevens niet worden gegarandeerd, daarom raden wij u aan om vertrouwelijke informatie per post te versturen.